Privacyverklaring & Cookiebeleid

Dit is de Privacyverklaring van Glasstudio Zand & Soda, gevestigd aan Reefsweg 8, 7625 SR te Zenderen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.zand&soda.nl 
Zand & Soda
Reefsweg 8
7625 SR ZENDEREN
info@zand&soda.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Glasstudio Zand & Soda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– IP-adres 
– Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zand&soda.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Glasstudio Zand & Soda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • – Het afhandelen van uw betaling 
  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
  – Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
  – U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
  – Het kunnen bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken 
  – Om goederen en/of diensten bij u af te leveren 
  – Glasstudio Zand & Soda analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
  – Glasstudio Zand & Soda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming


Glasstudio Zand & Soda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Glasstudio Zand & Soda) tussen zit. 
Glasstudio Zand & Soda gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: CCV Webshop Systeem voor het uitvoeren van de webshop, het verwerken van de orders en informatieverstrekking naar de klant. Dit systeem is nodig om de webwinkel te kunnen draaien en orders te kunnen uitleveren. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Glasstudio Zand & Soda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam > 7 jaar > Reden: wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst
– Adresgegevens > 7 jaar > Reden: wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst
– Telefoonnummer > 7 jaar > Reden: wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst
– E-mailadres > 7 jaar > Reden: wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst
– IP-adres > 7 jaar > Reden: wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst
– Bankrekeningnummer > 7 jaar > Reden: wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden 

Glasstudio Zand & Soda verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Glasstudio Zand & Soda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Glasstudio Zand & Soda gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Glasstudio Zand & Soda, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zand&soda.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Glasstudio Zand & Soda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Glasstudio Zand & Soda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@zand&soda.nl

Heeft u nog vragen over onze privacyverklaring dan horen wij dat graag.
Neem in dat geval contact met ons op.