Algemene voorwaarden Workshops

Door je aan te melden voor een workshop bij glasstudio Zand & Soda, ga je akkoord met de algemene voorwaarden voor workshops en met de veiligheidsvoorschriften voor workshops.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Lotte Reef van glasstudio Zand & Soda afsluit.
Voordat je je inschrijft voor een workshop is het belangrijk deze voorwaarden goed door te lezen. Door je inschrijving en betaling geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops.
 2. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door inschrijving c.q. betaling door deelnemer en het verstrekken van een bevestiging door Lotte Reef van glasstudio Zand & Soda.

Inschrijvingen

 1. De workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. Lotte Reef behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
 3. Na inschrijving en betaling ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 4. Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 6 tot 8 deelnemers per workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
 5. Als een workshop vol zit, kan er per e-mail een verzoek worden gedaan om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop]’. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, wordt er zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.
 6. Door de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Afmelden door de deelnemer

 1. Afmelden dient via e-mail te gebeuren; info@zandensoda.nl
 2. Bij afmelding voor een workshop wordt er € 5,- aan administratiekosten ingehouden
 3. Afmelding voor een workshop:
  – Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten.
  – Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
  – Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
 4. Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

Annulering/verplaatsing door Lotte Reef van glasstudio Zand & Soda

 1. Lotte Reef is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang bericht.
 2. Lotte Reef is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
 3. Lotte Reef is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.
 4. De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

Betaling

 1. De deelnemer dient de gehele vordering op de dag van de workshop dan wel binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Lotte Reef.
 2. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
 3. De glaskunstwerken die gemaakt worden tijdens een workshop kunnen pas na betaling, en in overleg met Zand & Soda, worden opgehaald in de glasstudio.

Klachten 

 1. Heb je een klacht over een workshop? Neem dan contact op met Lotte Reef van glasstudio Zand & Soda. Gezamenlijk zullen wij dan opzoek gaan naar een passende oplossing voor beide partijen.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

 1. Lotte Reef aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
 2. Tijdens de workshop wordt er gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen en waaraan men zich kan snijden. Lotte Reef is niet aansprakelijk voor verwondingen, bevuilde en/of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

Overig

 1. Lotte Reef behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
 2. Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren c.q. van deelname te annuleren. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.